HẠT GIỐNG BẮP NẾP NÙ

25,000

Xuất xứ: Việt Nam
Hotline: 096.1818.363 -
Địa chỉ: 30 Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Đông 1, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn
Mô tả chi tiết:

- Thời vụ gieo trồng: quanh năm, vụ chính Đông Xuân, Xuân Hè, Hè Thu (miền Nam)
- Thời gian thu hoạch: 60-62 ngày sau khi gieo
- Lượng giống gieo trồng/ 1000m2: 1,5-2kg
- Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 70-75cm, cây cách cây trên hàng 25cm

Danh mục:

Mô tả

1- Sửa soạn đất:
Đất nên cày 2 lần.
– Lần 1 sau thu hoạch vụ 2 để phơi ải.
– Lần 2 cày trước trước khi gieo 15-20 ngày.
Có thể bừa để tơi đất. Sửa soạn đất tương đối bằng phẳng.
2- Gieo hạt:
Sau 2 – 3 cơn mưa đầu mùa, nằm trong thời vụ gieo trồng thì tiến hành gieo. Rạch hàng sâu 7-10cm, gieo mỗi hốc 1 hạt vì tỷ lệ nảy mầm của giống trên 98%. Đất đủ ẩm, lấp hạt 3-4cm.
+ Khoảng cách và mật độ:
– Đất tốt: Gieo với khoảng cách 80-90 cm x 20 cm/1 hạt. Mật độ 44.000 – 50.000 cây/ha.
– Đất trung bình: Gieo 70cm x 15cm/ 1 hạt. Mật độ 57.000 cây/ha.
– Trồng xen 1 bắp – 4 đậu: 1,75 m x 20 – 22cm/ 1 hạt. Mật độ 25.000 – 28.500 cây/ha.
Lượng giống cần 10-12kg/ha nếu trồng thuần và 5-6kg/ha nếu trồng xen.
3- Làm cỏ bón phân:
Phân bón là yếu tố quyết định đến năng suất. Lượng phân cần cho 1 ha: 140 -160 N; 60 P2O5; 60 K2O tương đương 700-800 kg SA hay 320-350kg Urê; 300-350 kg lân Lâm Thao hoặc lân Long Thành; 100 kg KCl.
Phân chuồng nếu có 5 -10 tấn/ha. Đất chua bón 500-700 kg vôi/ha.
Cách bón:
– Phân chuồng, vôi, phân lân bón lót toàn bộ.
– Làm cỏ bón phân lần 1: 10-12 ngày sau gieo, làm sạch cỏ bón 1/4 lượng phân đạm. – Làm cỏ, bón phân lần 2: 22-25 ngày sau gieo, làm sạch cỏ bón phân lần 1 sớm.
– Làm cỏ, bón phân lần 2: 22-25 ngày sau gieo, làm sạch cỏ, bón 2/4 lượng đạm và 3/4 lượng kali, vun gốc cao.
– Bón phân lần 3: 45-50 ngày sau gieo; bón 1/4 lượng đạm + 1/4 lượng kali.
Có thể bón tập trung 2 lần; lần 1: 2/5 lượng đạm và 1/3 Kali; lần 2: 3/5 lượng đạm và 2/3 lượng Kali.
Vụ 2 nên bón lót 1/4 lượng đạm để cây sử dụng dinh dưỡng sau khi mọc.
4- Phòng trừ sâu bệnh:
Sâu bệnh đối với cây bắp thường gây hại không đáng kể. Cần lưu ý đề phòng sâu đục nõn ở giai đoạn 25-40 ngày sau gieo. Dùng Furadan 3H hoặc Basudin 10H, liều lượng 15 kg/ha rắc vào nõn để diệt trừ.