Hạt giống dâu tây

Mua hạt giống dâu tây tại vườm ươm địa phương hoặc có thể mua tại các của hàng trực tuyến. Hạt Dâu tây vỏ cứng nên chúng ta phải ngâm